เซลล์บำบัดคืออะไร?

เซลล์บำบัดคือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สำหรับกระบวนการย้อนวัยและเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษาโดยการใช้สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังนำมาใช้ในการชะลอวัย เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดี อ่อนเยาว์ และชะลอการแก่ก่อนวัย

บทบาทสำคัญของสเต็มเซลล์

การเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์เป้าหมาย

สเต็มเซลล์จากเซลล์ที่เจริญแล้ว หรือ สเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์ มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายและในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันในร่างกาย สเต็มเซลล์ชนิดนี้ จะทำงานในหน้าที่ต่างๆกัน หน้าที่หลักคือการซ่อมแซมเซลล์ที่เสี่อมสภาพ และทำหน้าที่เพื่อทดแทนเซลล์นั้น เพื่อให้การทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะยังคงมีประสิทธิภาพดีดั่งเช่นหนุ่ม สาว

การเดินทางของสเต็มเซลล์กลับไปยังไขกระดูก หรือที่เรียกว่า Homing

การเดินทางกลับไปยังไขกระดูก หรือ Homing เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย โดยที่ไขกระดูกจะเสมือนเป็นบ้านของสเต็มเซลล์เพราะเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพิ่มจำนวน และเดินทางไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายที่มีความเสียหายระดับเซลล์ และเพื่อทดแทนหรือแทนที่เซลล์ที่เสื่อมสภาพ

การปรับสมดุลในระบบภูมิคุ้มกัน

สเต็มเซลล์จากเซลล์ที่เจริญแล้ว หรือ สเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์ จะสามารถปล่อยสารเคมีเพื่อควบคุมการอักเสบ โดยสารเคมีดังกล่าวจะส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ปล่อยสารที่ทำให้เกิดการอักเสบออกมามากจนเกินไป จึงลดอาการอักเสบในร่างกายได้

สเต็มเซลล์จากเซลล์ที่เจริญแล้ว หรือ สเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์เกี่ยวข้องกับความสมดุลในระบบภูมิคุ้มกันคือไปส่งผลกับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิด และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง

หลังสารเคมีต่างๆที่จำเป็นต่อการสื่อสารของเซลล์

มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสเต็มเซลล์จากเซลล์ที่เจริญแล้ว หรือ สเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์ว่าสามารถปล่อยสารเคมีออกมาจากเซลล์ได้หลายชนิด แต่ละชนิดทำหน้าที่ต่างๆกัน เช่น VEGF สามารถกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดเส้นใหม่ได้ หรือ PGF สามารถกระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือด (endothelial cell) เพิ่มจำนวนขึ้นได้ และยังหลั่งสารต่างๆ เช่น FGF และ HGF ไปยังเซลล์ที่อยู่ไกลๆ เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำให้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีความเสียหายอีกด้วย

ข้อสรุปในการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษามีประสิทธิภาพที่ดี คือช่วยซ่อมแซมหรือแทนที่เซลล์ที่เสื่อมสภาพ และยังทำให้เซลล์ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดการอักเสบโดยไปชะลอการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้การอักเสบในร่างกายหรือเนื้อเยื่อลดลง

ความสามารถของสเต็มเซลล์ในการรักษาโรค

ในปัจจุบันสเต็มเซลล์จากเซลล์ที่เจริญแล้ว หรือที่เรียกว่าสเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์ได้ถูกนำมาใช้ในการรักษามากขึ้น เช่นการใช้เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางไขกระดูก โรคทางตา โรคเบาหวาน โรคกระดูก และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

PROMOTION พิเศษ

เติมเซลล์ผิวชะลอวัย หน้าอ่อนวัย ลดริ้วรอย หน้าเนียนฟูอิ่ม กระชับรูขุมขน
ผิวเงา ฉ่ำน้ำ กระชับ ฟื้นฟูผิวหน้า เห็นผลลัพธ์ในครั้งแรกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ MSC Stem cell ที่มีคุณภาพมาตรฐานดีที่สุด
 
สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายได้ที่
082-865-4444