การรักษาโรคเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์

ปัจจุบัน ประชากรโลกที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีอัตราส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งการบริโภคอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดการเป็นโรคเบาหวาน การเกิดโรคเบาหวานด้วยการสืบต่อทางพันธุกรรม รวมไปถึงปัจจัยต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งการรักษาเป็นเพียงการควบคุมอาการ และลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคนี้ แต่ไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้

โดยปกติแล้วเราสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดโรคเบาหวานได้ในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็น

Dotstemcell ได้มีการใช้สเต็มเซลล์มาทำการรักษาโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เป็นการนำสเต็มเซลล์ MSC ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ไปใช้ประโยชน์โดยตรงเพื่อรักษาตัวโรคเบาหวาน

รูปแบบที่ 2 เป็นการนำสเต็มเซลล์ MSC ไปใช้เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน เช่น แผลเบาหวาน

โรคเบาหวาน DIABETES MELLITUS

โรคเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวาน DIABETES MELLITUS

ร่างกายจะไม่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเข้าโจมตีและทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลิน โดยโรคเบาหวานแบบนี้ มักเป็นในกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่มาก แต่อาจพบผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดนี้ได้ในทุกช่วงอายุเช่นกัน ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดนี้จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในทุกวัน ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงทำลายเบต้าเซลล์ (B-Cell) ของตับอ่อนแล้วทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1


อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลวิชาการยืนยันว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นี้อาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดโรค

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวาน DIABETES MELLITUS

เป็นภาวะที่ร่างกายจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ หรือนำอินซูลินไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
เรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ในทุกช่วงอายุแม้แต่ในวัยเด็กก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในผู้ป่วยวัยกลางคนและผู้ป่วยสูงอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ร่างกายดื้อต่ออินซูลินและอินซูลินที่ผลิตออกมามีไม่มากพอที่จะเอาชนะภาวะดื้ออินซูลิน
ถึงแม้ยังไม่ทราบเหตุผลที่ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน แต่จากการศึกษาวิจัยมีข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโรคเบาหวานชนิดนี้

ประโยชน์ของสเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคเบาหวาน

ผลสำเร็จจากการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน DIABETES MELLITUS