โควิด-19

การบำบัดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

ในปัจจุบันมีรายงานความสามารถในการบำบัดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) ซึ่งการค้นพบนี้ ถูกรายงานในบทความเมื่อเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักชาวจีนด้วยการรักษาด้วย เซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) อย่างไรก็ตาม การบำบัดด้วยวิธีนี้ไม่ใช่การกำจัดหรือรักษาไวรัสโคโรน่าโดยตรง แต่มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้ป่วยติดเชื้อนั้น มีความสามารถในการต่อสู้และรอดชีวิตจากการติดเชื้อมากขึ้นด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell)
เซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) นั้นมีความสามารถในการฟื้นสภาพและสร้างทดแทนเซลล์ในร่างกายได้โดยผ่านกระบวนการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบ การหลั่งสารที่ช่วยปกป้องเซลล์ การขนส่งของไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ลดการตายของเซลล์ ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย โดยผลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) นอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่ชัดเจนที่ระบุว่าเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) นี้สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย

Dotstemcell สามารถช่วยเหลือคุณในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิด

เซลล์ต้นกำเนิดและโดยเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์นั้นสามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบและทำการผลิตสารต่อต้านการอักเสบได้อีกด้วย

ที่ Dotstemcell เราให้บริการทางการแพทย์ ในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อหยุดการตอบสนองในทางพยาธิวิทยา ในขณะที่ต้องสงวนความสามารถไว้ใช้ในการต่อสู้กับโรคอื่นๆ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียในร่างกายของคุณ

โควิด-19 คืออะไร?

ไวรัสโคโรน่า (covid19) เป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงศ์ขนาดใหญ่และเป็นสาเหตุของอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ตั้งแต่อาการหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่รุนแรงอย่างโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) (MERS-CoV) และโรคไข้หวัดมรณะ (Severe Acute Respiratory Syndrome) (SARS-CoV)

ซึ่งต้นปีที่ผ่านมาได้มีการค้นพบไวรัสโคโรน่า (covid19) สายพันธุ์ใหม่ซึ่งยังไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน หรืออาจเรียกว่า novel coronavirus (nCov) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อโรคอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 โดยมีชื่อว่าโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ coronavirus disease 2019 (covid19)

 

การระบาดของโรคได้เริ่มต้นที่ตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งอยู่บริเวณตะวันออกของประเทศจีน และมีประชากรประมาณ 11 ล้านคน ตั้งแต่มีการรายงานผู้ป่วยไวรัส โควิด-19 ครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 พบว่าตอนนี้มีผู้ป่วยในจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า 72000 คน และส่งผลกระทบต่อคนจำนวน 760 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 2246 คนและมีการตายกว่า 31 คนจากทั่วโลกอีกด้วย

และอาการของไวรัสโคโรน่า (covid19) ประกอบไปด้วยอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจได้สั้น และมีอาการหายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยในระหว่างที่หายใจ ซึ่งมักพบในผู้ป่วย โควิด-19 และอาการป่วยขั้นรุนแรงนั้นสามารถมีอาการปอดบวม อาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และไตวาย อาการซึ่งเหล่านี้มีความอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยสูงอายุหรือคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว อาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งอาการโควิดที่เห็นชัด ๆ เลย มีดังนี้
อาการ Covid19

อาการ Covid19

อาการทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่จะเป็นการมีไข้ ไอแห้ง และอ่อนเพลีย แต่ก็มีบางคนที่แสดงอาการแตกต่างออกไป ซึ่งสามารถพบได้แต่ไม่บ่อยนัก นั่นก็คืออาการ ปวดเมื่อเนื้อเมื่อยตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ไม่ได้กลิ่น กินอะไรก็ไม่รู้รส มีผื่นบนผิวหนัง นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี เป็นต้น ส่วนอาการที่ร้ายแรงมาก ๆ และต้องรีบไปหาหมอให้ด่วนที่สุด คือ หายใจลำบากหรือหายใจถี่ เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ซ่งอาการเหล่านี้คือคนที่มีอาการรุนแรง และจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ทันที

ต้องการความช่วยเหลือ?

ที่ Dotstemcell เรายินดีที่จะนำเสนอการบำบัดโดยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส ในขณะที่การขยายตัวของการติดเชื้อทั่วโลกนั้นอาจสัมพันธ์กับปัจจัยมากมายการใช้เซลล์ต้นกำเนิดถือเป็นหนึ่งในทางเลือกการรักษาเพื่อต่อสู้กับไวรัสและเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่กำลังมีการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างในขณะนี้

Dotstemcell มุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานชั้นเลิศสู่การบริการรับฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดสำหรับทุกครอบครัว การเก็บรักษาสเต็มเซลล์ถือเป็นการลงทุนที่ดีให้กับอนาคตและสุขภาพที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

ทั้งนี้ เพราะไม่ว่าจะมีการเตรียมตัวในเรื่องสุขภาพที่ดีเพียงใด ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยและความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุการใช้งานได้ เพราะเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ความเสื่อมของเซลล์หรืออวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายย่อมมีมากขึ้นตามลำดับ

การเก็บรักษาสเต็มเซลล์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้บิดามารดาสามารถเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดอันมีค่าที่เป็นหนึ่งเดียวกับทารกและมีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับคนในครอบครัว ไว้สำหรับการรักษาโดยเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดในอนาคต เช่นนำไปรักษาโรคหัวใจ หรือโรคอัลไซเมอร์

นอกจากนี้ สเต็มเซลล์ที่ถูกเก็บรักษา ยังเปรียบเสมือนอวัยวะสำรองสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคเลือดที่สามารถรักษาให้หายได้โดยใช้สเต็มเซลล์