การรักษาโรคด้วยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSCs

การนำเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์มาใช้รักษาผู้ป่วย เซลล์ต้นกำเนิด คือเซลล์อ่อนที่พร้อมแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่

ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของมนุษย์

แต่ละเซลล์จะพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง